Yinji Folk Veterinary (Panlian)

Hebin Rd, Miyi, Panzhihua, Sichuan, China


Novo para Panlian

Notas coordenadas GPS:


  • GPS

    26.889832, 102.111328
  • Localização

    China, Sichuan, Other Cities in Sichuan, Panlian
  • Endereço

    Hebin Rd, Miyi, Panzhihua, Sichuan, China